Dozavimas. Berkite tiesiai į skalbyklę, bet ne į audinių minkštiklio skyrių ar džiovyklę. Rekomenduojama dozė yra 13,5 g granulių (1/3 dangtelio). Norint intensyvesnio kvapo naudokite vieną pilną dangtelį. Vieno skalbimo metu galima naudoti iki 3 dangtelių kiekio.

DĖMESIO! Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Patekus į akis: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. PRARIJUS: Nedelsiant skambinti į apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą arba kreiptis į gydytoją. Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Sudėtyje yra: 2,4-dimetil-3-ciklohekseno karboksaldehido, 4-tert-butilcikloheksilacetato, acetilcedreno, alilcikloheksilpropionato, amilcinamalio, alfa-izometiljonono, benzilsalicilato, citronelolio, delta-damaskono, dihidromirceno, geranilacetato, heksilcinamalio, heksilsalicilato, heliotropino, hidroksiizoheksil-3-cikloheksenkarboksaldehido, linalolio, limoneno, metilcinamato, metilundekanalio, pentametilheptenono, tetrametilacetiloktahidronaftalenų, tetrahidrolinalolio. Gali sukelti alerginę reakciją. Pavojingumo klasė ir kategorija: Lėtinis toksiškumas vandens aplinkai, 3 kategorija, (H412).

66943

Charakteristikos

Svoris
0 - 500 g

16 kitos prekės toje pačioje kategorijoje: